Witaj na naszej stronie

Tutaj powinien się znajdować tekst wprowadzający do Twojej prezentacji - treściwie opisz jej główną zawartość i cel tej internetowej prezentacji. Strona startowa służy jako drogowskaz prezentacji, także należy na niej odpowiednio poinstruować gości o najważniejszych produktach i usługach, które proponujesz. Na tej stronie powinny być zawarte najważniejsze myśli, jakie przyświecają projektowi, a które bardziej szczegółowo zostaną rozwinięte na dalszych stronach.

Ostrzeżenie dla gości

Strona startowa Twojej prezentacji działa na podobnych zasadach jak witryna w sklepie. Jest to właściwe miejsce do prezentacji aktualnych nowości, obniżek lub innych akcji, które organizujesz.